• Главная
 • Новости
 • Форум неврологов
 • Образование
 • Специалисту
 • Пациенту
 • Где лечится
 • Вопрос неврологу

 • Опрос на сайте
  Насколько актуальная управляемая краниогипотермия при инсульте?
  Актуальна, при наличии аппарата для управляемой краниогипотермии
  Актуальна, мы ее уже используем
  Без нее справляемся и справляться будем
  Я не знаю, что это такое

  Видео
  АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕИспользуйте свой логин и пароль
  Неврологический портал » Лекции по неврологии » Клінічні та нейрофізіологічні характеристики лікування захворювань периферичної нервової системи на фоні вертеброгенних уражень по типу дорсопатій

  Клінічні та нейрофізіологічні характеристики лікування захворювань периферичної нервової системи на фоні вертеброгенних уражень по типу дорсопатій

  Лекции по неврологии

  Клінічні та нейрофізіологічні  характеристики  лікування захворювань периферичної нервової системи на фоні вертеброгенних уражень по типу дорсопатій

  канд.мед.наук. Олексюк-Нехамес Алла Григорівна

  Кафедра невропатології і нейрохірургії

  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

   

  На сучасному етапі  прийнято вважати,  що  дегенеративно–дистрофічні  захворювання хребта – найбільш розповсюджені  хронічні захворювання, що харектеризуються  прогресуючим  дегенеративно-дистро­фічними змінами  тканин  хребтових сегментів - деградацією  тканин міжхребцевих дисків, суглобів, звязкового апарата, кісткової тканини  хребта, в хронічних випадках  проявляється важкими ортопедичним, неврологічними  і вісцеральними  порушеннями та нерідко приводять до втрати працездатності. Гострі  болі  в спині різної  етіології та інтенсивоності  спостерігаються  у 80–100% населення. Біля  40%  хворих  звертаються  за медичною допомогою з причини больового синдрому в спині. Відомо,  що  після 30  років  кожна п’ята людина в світі  страждає дискогенним радикулітом,  що являється  одним із синдромів дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта. Проблема  попередження  розвитку  дегенеративно–дистрофічних  захворювань  хребта   та усунення болневого синдрому  стає все більш  актуальною та вимагає  свого рішення в плані розроблення   діючої програми  фізичної реабілітації  реабілітації, так і в плані її доступності  для всіх категорій населення. В епоху тотальної компютеризації, різкого переходу від фізичної праці  до розумової відбувається зменшення активної рухової діяльності людини. Сидячая робота, їзда на автомобілі приводять до зниження тонусу мязів.  Проведенні дослідження  встановили, що  80% часу хребет перебуває у вимушеному положені (півзігнутому). Тривале перебування в такому положенні викликає розтягнення мязів згиначів  спини  та зниження їх тонусу. Це основний фактор, який приводить до виникнення дегенеративно- дистрофічних  захворювань хребта.  Серед  структурних  змін  хребта що викликають болі в спині, можна виділити наступні: кили пульпозного ядра, вузький  хребтовий канал (звуження хребтового каналу), нестабільність внаслідок  дискової або екстрадискової патології,  мязево–тонічний  або міофасціальний синдром. Клінічні синдроми, прояви яких ми спостерігаємо розподіляються на вертебральні та екстравертебральні. Екстравертебральні  синдроми поділяються на дві великі групи: рефлекторні і компресійні. Компресійні  синдроми обумовлені  здавленням спінальних корінців, корінцевого нерва  (Нажотта) або спінального ганглія зміненим міжхребцевим диском, кістковими і суглобовими розрозстаннями,потовщеною жовтою звязкою або вторинними спайками.   Компресійні  синдроми обумовлені  здавленням спінальних корінців, корінцевого нерва  (Нажотта) або спінального ганглія, ганглія зміненим міжхребцевим диском, кістковими і суглобовими розрозстаннями, потовщеною жовтою зв’язкою або вторинними спайками.

  Сучасне визначення даної проблеми має чіткий критерій, визначений як біль в нижньому відділі спини (БНС). Незважаючи на велику кількість праць, присвячених цій проблемі, велика кількість питань етіопатогенезу та оптимального лікування БНС потребує чіткого обґрунтування, що підкреслює актуальність даної проблеми [6,8]. Больовий синдром виникає з ряду причин, однією з яких є ураження сенсорних та моторних волокон периферичної нервової системи, як вертеброгенного походження так і внаслідок інших факторів, таких як діабет, інтоксикації, спадковість, інфекції, віруси, нейроревматизм, васкуліти. Найбільш частими причинами периферичної невропатії, за виключенням діабетичної, являються люмбаго, люмбоішіалгія, компресійні синдроми у вигляді периферичних невропатій. З морфологічної точки зору має місце сегментарна демієлінізація, як при запальних невропатіях та ураженнях корінців [1,2]. Розпад мієлінових оболонок приводить до зниження швидкості проведення імпульсу по моторному та сенсорному волокну нерва та втрати його функціональних здатностей. Ці процеси зворотні, оскільки шванівські клітини здатні регенерувати. За ходом регенерації відбувається процес ремієлінізації, який потребує підвищеного біосинтезу мієлінових субстанцій [4,6]. Перед лікарем постає проблема втрати працездатності хворими при вертеброгенних периферичних невропатіях. У лікувальній тактиці в особливості при люмбоішиалгіях надають перевагу застосуванню нестероїдних протизапальних середників (НПЗП) в гострому періоді.

  Метою нашого дослідження стало вивчення переваг ефективності та безпечності застосування в лікуванні ТЕКСАМЕН (теноксикам) фірми Asfarma в дозі 20 мг (ампульна форма) на протязі 10 днів у 25 хворих віком 52±2,05 р. У основній групі дослідження переважали чоловіки, та становили серед досліджених - 84%) з люмбоішиалгіями, у формі ураження малого гомілкового нерва, у вигляді мото-сенсорної проксимальної мультивогнищевої невропатії, по типу  сегментарної мієлінопатії за нейрофізіологічними показниками. Нейрофізіологічна характеристика здійснена завдяки стимуляційній електронейроміографії. Група порівняння складала 22 хворих віком 48±1,4 р., (з перевагою наявності чоловіків - 86,3%), за нейрофізіологічними показниками у них виявлена проксимальна мото-сенсорна мультивогнищева невропатія, з застосуванням на фоні основного лікування мелоксикаму на протязі 10 днів.

  Теноксикам – відноситься до групи оксикамів, має виражену протизапальну, знеболюючу дії та тривалий ефект. Механізм протизапальної дії теноксикама пов'язаний з впливом на два ізомери ЦОГ (ЦОГ1 та ЦОГ2), що відносить його до групи НПЗЗ з потужною протизапальною дією. Ще одною з переваг Тексамену є швидкий розвиток протизапальної дії. Він не відноситься до чисто аналгетичних препаратів та має потужний знеболюючий ефект, що обумовлений переважно місцевими механізмами дії. Тексамену властивий місцевий протинабряковий ефект. Зменшення набряку тканин в зоні запалення пов’язано зі зменшенням проникності капілярів, зменшенням вазодилятації та агрегації тромбоцитів, зниженням впливу гістаміну на судини, що призводить і до зменшення або ліквідації набряків, що виникли внаслідок запального процесу. Крім того, додаткова місцева протинабрякова дія здійснюється за рахунок манітолу, що входить до складу препарату. Тобто, протинабрякова дія препарату Тексамен-Л є комплексною, що значно підвищує її ефективність, та стає зручнішою у практичному застосуванні.

  Випускається Тексамен в ін'єкційній та таблетованій формах, що надає можливість вибору способу введення препарату, а одноразова кратність введення на добу забезпечує зручність у застосуванні

  Методи дослідження.

  Для проведення нейрофізіологічної характеристики у дослідженні використовувалася стимуляційна електронейроміографія (ЕНМГ), проведена завдяки комп’ютерному нейросенміографу - Нейро-МВП , 2009 р. (програмне забезпечення), виробництво Росія, фірми – «Нейрософт», чотириканальний, професійна версія. За ходом нейрофізіологічного обстеження вивчалися нейрофізіологічні компоненти виведені завдяки комп’ютерному нейросенсоміографу, а саме: сенсорна відповідь м’язу і потенціалу дії нерву - сенсорна швидкість проведення (СШП), моторна швидкість проведення (МШП), амплітуда сенсорної відповіді ортодромно та латенція сенсорної відповіді. Вивчалися показники проби «F-хвиля», зокрема, врахована тахеодисперсія, яка в нормі складає  5-7м\с. «F-хвиля», це електронейроміографічний феномен, який може бути отриманий з будь-якого м’язу, краще реєструється з дрібних м’язів. Тахеодисперсія – чутливий показник, що вказує на різницю між мінімальною і максимальною швидкостями, при виконанні проби «F-хвиля» методом стимуляційної ЕНМГ. Тахеодисперсія вираховується завдяки комп’ютерній версії програми Нейро-МВП при виконанні проби «F-хвиля». (Дані приведені за стандартною методикою Ніколаєва С.Г. 2003 р. та комп’ютеризованою програмою фірми Нейро-Софт) [2,6].

  Результати дослідження.

  В результаті проведення обстеження методом стимуляційної електронейроміографії (ЕНМГ), з використанням параметрів, швидкості проведення по моторному волокну, тахеодисперсії, резидуальної латентності, та блоків виявлені зміни наведені у таблиці №1.

  Таблиця №1

  Нейрофізіологічні параметри у хворих з периферичною проксимальною мото-сенсорною невропатією вертеброгенного характеру, обстежених методом стимуляційною електронейроміграфією

   

  Показники ЕНМГ

  Хворі

  (основна група)

  N=25

  Група порівняння

   

  N=22

  Показники ЕНМГ

  до лікування з залученням тексамену

  Після лікування

  До лікування

  Після лікування

  ШПМ (швидкість проведення по моторному волокну) (норма 55±0,3 м\с)

  n.tibialis 28,3±0,9

   р≤0,05

  n.tibialis

  48,9±0,1

  р≥0,05

  n.tibialis

  27,3±0,97

  р≤0,05

  n.tibialis

  36,2±1,2

  р≥0,05

  Тахеодисперсія (норма до 6±0,8)

  29±2,3

   р≤0,05

  5,9±0,7

  р≥0,05

  23±0,9 р≤0,05

  16,9±1,2

  р≥0,05

  Резидуальна латентність норма

  1,5± 0,9 мс

  4,9±0,9

  р≤0,05

  2,02±0,89,

  р≥0,05

  5,6±0,78

  р≤0,05

  3,98±0,45

  р≥0,05

  Наявність блоків (в нормі до 12% блоків)

  Понад 89%

  Понад 10%

  Понад 67%

  Понад 23%

       Примітка:    вірогідність  р≤0,05; р≤0,05

   

  Враховуючи дані приведені у таблиці №1 ми прийшли до висновку, що до лікування у основної групи хворих виявляються блоки понад 89%, та наростання тахедисперсії 29±2,3 (норма до 6±0,8), зниження швидкості по моторному волокну (ШПМ) на рівні n.tibialis 28,3±0,9м\с, р≤0,05,  резидуальна латентність 4,9±0,9 мс, (норма 1,5± 0,9) р≤0,05. Після курсу лікування ТЕКСАМЕНОМ швидкість проведення 48,9±0,1м\с  (норма 55±0,3м\с) р≥0,05, резидуальна латентність (2,98±0,89, р≥0,05), знижуються блоки до 10%, з нормалізацією показника тахеодисперсії до 5,9±0,7. Як видно з приведених даних показники групи порівняння, хворі що приймали інший не стероїдний протизапальний середник на фоні основного лікування за цей період не досягають вірогідності, та в порівнянні з основною групою вимагають в перспективі подальшого обстеження та продовженого курсу лікування.

   

  Висновки.

  Таким чином, застосування ТЕКСАМЕНУ у хворих з периферичними мото-сенсорними проксимальними невропатіями вірогідно позитивно впливає на перебіг захворювання, з відсутністю побічної дії та швидкістю досягнення терапевтичного ефекту впливає на швидке відновлення працездатності. Порівнюючи ефективність і безпечність даного препарату, відсутність побічних ефектів рекомендовано застосовувати Тексамен в гострий період в ампульній формі, з переведенням хворого на таблетовану форму для продовженого лікування. Внаслідок нашого дослідження підкреслено важливість досягнення терапевтичного ефекту завдяки Тексамену (теноксикаму) у хворих, у яких вірогідно підтверджено позитивні зміни завдяки даних нейрофізіологічних показників виконаних при на основі методики стимуляційної електронейроміографії, що дозволяє відмітити його перевагу у порівнянні з іншими середниками. Дане дослідження та нейрофізіологічні показники, що відображають патогенетичну форму ураження периферичної нервової системи у такої категорії хворих, дозволяють рекомендувати тексамен для пролонгованого лікування, та досягення більш значимого лікувального ефекту. Така картина відповідає необхідності проводити подальші дослідження для уточнення впливу тексамену на патогенез захворювань у такої категорії хворих.

  Джерела літератури:

  1.  Гнездицкий В.В. Вызванные потенциалы мозга в клиической практике – Москва «Медпресс-информ». – 2003. – 245 с.

  2.  Каманцев В.Н. Методические основы клинической электромиографии. Руководство для врачей: Санкт-Петербург, 2006. – 340 с.

  3.   Корсак А. В.Регенерація периферійного нерва за умов застосування омега-3-поліненасичених жирних кислот \\  Науковий світ. -  №4 квітень, -  2008 р. – С. 34-37.

  4.  Крупаткин А.И. Клиническая нейрофизиология конечностей. – М.: Науч. Мир. 2003 .  – 327 с.

  5.  Мищенко Т.С. Современные подходы к диагностике и лечению заболеваний периферической нервной системы \\ Здоровя України. – 2008. - №7 (1). – С40-41.

  6.  Николаев С.Г. Практикум по клинической электромиографии – Иваново: Иван. Гос. Мед. Академия, - 2003 – 264 с.

  7.  Попелянский Я.Ю. Болезни периферической нервной системы. – Медицина, 1989. – 463 с.

  8.  Рачин А.П., Белогорохов О.О. Применение мильгамы и мильгамы композитум в комплексном лечении острого периода дорсалгии \\ Фарматека. - №8. – 2008 – 1-3.

   


  просмотров:3481
  Поделится:
  --
  Nabila16 сентября 2015 00:25
  That's cleared my thoughts. Thanks for conutibrting.
  --
  MalvinaEi11 февраля 2017 12:55
  Самая охуительная игрушка на сегодняшний день! присоединяйся если не полный лох: http://seo-swat.ru//Y17aq
  --
  VerkaEi12 февраля 2017 12:01
  Самая охуительная игрушка на сегодняшний день! присоединяйся если не полный лох: http://seo-swat.ru//Y17aq
  --
  StephenJulge2 марта 2018 03:40
  Lucrosa http://workle.website/3g
  --
  Samuelboutt17 января 2019 13:56
  https://vk.com/izhevskgdegaistoyat https://vk.com/autoudm https://vk.com/izhmotolife18reg https://vk.com/shame_izhevsk https://vk.com/hunterfishingudm18reg https://vk.com/dovezu18rus https://vk.com/slideshow_by_nataly https://vk.com/forumdogs https://vk.com/pitt_bull_staff https://vk.com/ov4apku https://vk.com/overhear_dog https://vk.com/animals_the_planet https://vk.com/public107277789 https://vk.com/public107277886 https://vk.com/myloveizh https://vk.com/bull_and_terriers https://vk.com/nedudm https://vk.com/udmurtiya_18reg https://vk.com/prezentaciya_pitomnikov https://vk.com/public132157272 https://ok.ru/izhevskgdegaistoyat https://vk.com/public175089640 https://vk.com/public175089676 https://vk.com/public175089717 https://vk.com/public175089751 https://vk.com/public175089783 https://vk.com/public175089810 https://vk.com/public175089844 https://vk.com/public175089876 https://vk.com/public175089909 https://vk.com/public175089941 https://vk.com/public175089970 https://vk.com/public175089987 https://vk.com/public175090011 https://vk.com/public175090036 https://vk.com/public175090072 https://vk.com/public175090105 https://vk.com/public175090138 https://vk.com/public175090163 https://vk.com/public175090224 https://vk.com/public175090250 https://vk.com/public175090289 https://vk.com/public175090319 https://vk.com/public175090352 https://vk.com/public175090382 https://vk.com/public175090399 https://vk.com/public175090408 https://vk.com/public175090429 https://vk.com/public175090446 https://vk.com/public175090467 https://vk.com/public175090492 https://vk.com/public175180631 https://vk.com/public175180649 https://vk.com/public175180665 https://vk.com/public175180684 https://vk.com/public175180701 https://vk.com/public175180728 https://vk.com/public175180744 https://vk.com/public175180773 https://vk.com/public175180790 https://vk.com/public175180810 https://vk.com/public175180839 https://vk.com/public175180860 https://vk.com/public175180877 https://vk.com/public175180897 https://vk.com/public175180914 https://vk.com/public175180929 https://vk.com/public175180942 https://vk.com/public175180957 https://vk.com/public175180983 https://vk.com/public175181013 https://vk.com/public175181035 https://vk.com/public175181053 https://vk.com/public175181086 https://vk.com/public175181103 https://vk.com/public175181122 https://vk.com/public175181138 https://vk.com/public175181156 https://vk.com/public175181183 https://vk.com/public175181216 https://vk.com/public175181238 https://www.youtube.com/channel/UCmfzSZIoQJuylPZNeQJwISQ
  --
  Bruceulcet26 января 2019 00:46
  https://farming-simulator-2011.ru/load/farming_simulator_2017/50
  --
  MabelNot13 марта 2019 22:53
  https://merc-ocenka.ru/
  --
  RebeccanuH14 марта 2019 05:07
  https://merc-ocenka.ru/
  --
  Shawnthine20 марта 2019 05:37
  Colour is an intriguing thing. The preferred colour for the bridal trousseau is usually red. Qualities: A powerful colour associated with ambition and vitality. Sadly, there are also self-styled courses and classes that offer wedding planners a costly education, but feature little more than common sense advice and research that is easily compiled on the Internet. 3. Brainstorm Your Ideas It may sound a little bit strange, but in scholarship essay contests it is the quantity of your essay ideas that really matters, not their quality. The Chillybuddy Winter Jacket is a super-warm puffy jacket for your little dog. There are three mental actions which are essential to the training of controlling your thoughts. Before you start up a home based business, it is essential that you choose the right home based business that has huge potential to grow. However, if that child is distracted to start thinking about something else, say the cute puppy playing in the yard, they have moved from negative thinking about the lost toy to positive thoughts about the cute puppy. So I suggest you start paying attention and share it with as many people as you can. Visit site: http://audiojungle.net/item/christmas-piano/19056234/ https://audiojungle.net/user/momentumofmelody/portfolio https://audiojungle.net/user/ie_sound/portfolio https://audiojungle.net/user/elijah_studio/portfolio https://audiojungle.net/user/commercial_music/portfolio https://audiojungle.net/user/stoxsound/portfolio
  --
  Shawnthine23 марта 2019 16:24
  I organized the rest of the collection into a set of relevant categories for inspiration so that you can easily browse or scan the full set, or just jump to the ones you need. The rate at which it regenerates picks up speed when not in use, making it more efficient to burn all of your inspiration at once and then wait for a full recovery. Inspiration regenerates on its own when not in use, until the player's current maximum is reached. Inspiration regenerates automatically as long as the player isn't firing a Bard weapon, and fills more quickly if the player stands still. This down time can be used to focus on dodging attacks and switching Bard weapons for other empowerments that may be best suited for the situation. If you're want to look about and allow every corporation which you find manage your credit file and prone to fill out an application to get a new bank card, your credit ratings may enter a tailspin, and quick. I will look into it for you, something to do with incompatible codecs perhaps? Their presence can shoot up the appeal of any outfit and you can look like a million dollars. Visit site: http://v.ht/yKLc http://v.ht/pj1I http://v.ht/xDab http://v.ht/fUL0 http://v.ht/RmvB http://v.ht/CDcy
  --
  Shawnthine24 марта 2019 12:53
  Nowadays, you can find a wide range of photo frames that comes in many fancy styles. Photo frames are an amazing stuff to capture wonderful moments for years to come. People have become a lot conscious about their interior that is making them choose fancy stuff for their homes. The people are freed and everybody lives happily ever after. When you are talking generally, speak with your moderate pitch. Generally, silver was given as cutlery, napkin rings or spoons (ever ponder where the expression 'born with a silver spoon in the mouth' originated from?). Silver was considered as a great investment and was the symbol of future financial freedom for the child. Putting your stamp and a personalised touch on the gift implies that it will be appreciated by the child when he or she grows and hence it will make every occasion of his or her life special. If you want to purchase less customary gifts then making a custom made souvenir or keepsake box to celebrate the naming or christening day can be a very unique and special gift for the new child. It is an attractive piece that works as a great keepsake as well. Well if you are worried about the best designs that you might get, given the large range of online shopping sites, this should not be a difficult task for you. Visit site: http://v.ht/yKLc http://v.ht/pj1I http://v.ht/xDab http://v.ht/fUL0 http://v.ht/RmvB http://v.ht/CDcy
  --
  rfavTotСегодня, 21:10
  Уважаемые Коллеги и Партнёры, ООО "Дальневосточная торгово-экономическая компания" оказывает помощь в прохождении процедуры таможенного оформления грузов прибывающих на регионы Российской Федерации из Китая,Тайваня, Японии,Кореи,Таиланда, США, Индии, Сингапура, Малайзии, Индонезии, Европы. Благодаря большому опыту, профессионализму сотрудников, тесному взаимодействию с различными отделами и подразделениями контролирующих органов, мы обеспечим оперативное таможенное оформление с минимальными временными и материальными издержками. Наши специалисты отслеживают изменения российского законодательства, в частности Таможенного кодекса, особенности его применения (прецеденты на местах), в совершенстве знают правила оформления любых категорий товаров в соответствии с действующими режимами, что дает возможность профессионально и быстро принимать решения, мгновенно реагировать в любых ситуациях. Консультационные услуги: - Консультации по составлению внешнеторговых договоров; - Подготовка документации для проведения процедур таможенного оформления товаров; - Получение разрешительных документов при ввозе импортных товаров на территорию РФ; - Подбор кодов товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности; - Расчёт таможенных платежей за поставляемые товары. Услуги импортёра: - Согласование основных параметров сделки: сроки доставки и стоимость товаров на Вашем складе; - Заключение контрактов с Вашим инопартнёром; - Проведение оплаты Вашему инопартнёру за поставляемый товар; - Проведение таможенной очистки товаров; - Бухгалтерское сопровождение. Для расчёта стоимости поставки товара присылайте запрос на эл.почту
  Ваше Имя:
  Ваш E-Mail:
  Введите код: