• Главная
 • Новости
 • Форум неврологов
 • Образование
 • Специалисту
 • Пациенту
 • Где лечится
 • Вопрос неврологу

 • Опрос на сайте
  Насколько актуальная управляемая краниогипотермия при инсульте?
  Актуальна, при наличии аппарата для управляемой краниогипотермии
  Актуальна, мы ее уже используем
  Без нее справляемся и справляться будем
  Я не знаю, что это такое

  Видео
  АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕИспользуйте свой логин и пароль
  Неврологический портал » Лекции по неврологии » Патогенетичні аспекти стратегії лікування та діагностики інфузійними середниками захворювань периферійної нервової системи.

  Патогенетичні аспекти стратегії лікування та діагностики інфузійними середниками захворювань периферійної нервової системи.

  Лекции по неврологии

   

  к.мед.н. асистент Олексюк-Нехамес Алла Григорівна

  кафедра невропатології і нейрохірургії

  Львівський національний медичний університет ім. Данила .Галицького

   

  Вступ.

  Особливості у побудові та нейрофізіологічні характеристики периферійної нервової системи створюють необхідність вивчення патогенетичних особливостей у побудові стратегії лікувальної тактики. У свою чергу, поліморфізм клінічних проявів різних форм захворювань периферичної нервової системи утруднює ранню діагностику даних захворювань та зокрема обмежує лікарів різних спеціальностей у лікувальній тактиці.  Враховуючи ранню появу клінічних проявів периферійних уражень у різному віці важливим є раннє застосування патогенетичного лікування у хворих з різними формами захворювань периферичної нервової системи [1,3,5]. Повільне протікання виліковування і втрата працездатності хворих з різними формами захворювань нервової системи вимагають проводити ранню достовірну інструментальну діагностику доклінічних форм та інтенсивне патогенетичне лікування з метою отримання ефективного результату [2,4,7].

  Матеріали та методи дослідження.

  В нашому дослідженні приймали участь 30 хворих з діабетичними полінейропатіями та ангіопатіями (середній вік хворих 45-68 р., 45% чоловіків 55% жінок), що знаходилися на лікуванні у лікарні швидкої допомоги м. Львова, у І-ому неврологічному відділенні. Інша група хворих, налічувала 25 хворих з інтоксикаційними полінейропатіями та енцефалопатіями (середній вік хворих складав 32-67 р., де 57% чоловіків та 15% жінок). Третя група хворих з люмбоішиалгіями, з мязево-тонічним синдромом на фоні деструктивного ураження хребта, налічувала 18 чоловік (середній вік яких складав 49-56 р. 50% жінок та 50% чоловіків).   

  Мета дослідження.

  Метою нашого дослідження стало спостереження за динамікою протікання захворювання і клінічний стан та інструментальне обстеження хворих на фоні патогенетичного лікування інфузійними препаратами фірми ЮРІЯ-ФАРМ. Зокрема, хворі з діабетичними ангіопатіями та діабетичними дистальними мото-сенсорними полінейропатіями нижніх кінцівок отримували ЛАТРЕН по 200 мл – 1 р. в\в кр. в добу – 10 днів, паралельно отримували КСИЛАТ по 200 мл – 1 р. в\в краплинно в добу на протязі 10 днів. Протягом наступних 5-6 днів дана група хворих отримувала ТІВОРТИН 4,2% р-н для інфузій у фл. по 100 мл. Комплексна медикаментозна терапія для вищезгаданих хворих, які отримували її паралельно з інфузійними формами включала цукрознижуючі середники, метаболічну та нейропротекторну терапію.  Група хворих з інтоксикаційними енцефалопатіями та дистальними моторними полінейропатіями нижніх кінцівок отримували РЕОСОРБІЛАКТ по 200 мл в\в краплинно – на протязі 10 днів одночасно з флаконами ЛАТРЕН  по 200 мл в\в краплино.  Наступні 10  днів дана група хворих отримувала ТІВОРТИН  - 4,2% р-н для інфузій у фл. по 100 мл в\в краплинно. Дані препарати отримані на фоні стандартної схеми лікування, яка включала в себе препарати групи В, нейромідин, α- ліпоєву кислоту та інші.

  Третя група хворих з люмбоішиалгіями вертеброгенного характеру окрім традиційної схеми лікування отримувала ЛАТРЕН по 200 мл – 1 р. в\в кр. на протязі – 7 - 12 днів. Традиційна схема лікування включала нестероїдні протизапальні середники (ЦОГ-2), препарати групи В, нейромідин, хондропротектори та інші.

   

  Методи дослідження.

  Вищезгадані групи хворих були обстежені методом стимуляційної  електронейроміографії.  Використовувалися поверхневі чашкові стандартні електроди зі змінною віддаллю, голкові багаторазові електроди, та прилад Нейро-МВП (виробництва Нейро-Софт, Росія) Стимуляційна ЕНМГ включала визначення швидкості проведення збудження по моторним волокнам ШРЗМ і ШРЗ, амплітуду М-відповіді, резидуальну латентність [6]. Стандартне дослідження периферичної нервової системи здійснювалося за методикою С.Г. Ніколаєва, 2003 р. [6,8]. Окрім того у групі хворих з різними формами полінейропатій застосовані опитувальні шкали з метою об’єктивної оцінки клінічного стану хворих. З метою оцінки важкості інтоксикаційної та діабетичної поліневропатій у хворих застосована шкала для оцінки симптомів невропатії - NSSD (Neuropathy Symptoms Score, Dyck P.J. 1988) [7,10,11] (див. таб.№1)

  Отримані дані статистично оброблялися з допомогою електронних таблиць “Excel V 7.0” (Microsoft, USA). Отримані дані порівнювали з результатами обстеження практично 14 здорових людей, які складали групу контролю, середній вік яких 45 – 56 років. (Основні нейрофізіологічні нормативні показники, які вказані в табл.1,2 встановлені згідно вказаної групи контролю).

  Табл.№1.

  Результати дослідження методом стимуляційної електронейроміографії (ЕНМГ) висвітлені у таблицях №1,2.

   

  Результати дослідження.

   

  Результати дослідження методом стимуляційної електронейроміографії хворих з інтоксикаційною полінейропатією до, та після лікування інфузійними середниками  виробництва фірми ЮРІЯ-ФАРМ.

  Табл. №1.

   

  групи обстежених хворих n=25

  параметри  і показники стимуляційної  ЕНМГ

  розподіл хворих

   

  хворі  з інтоксикаційною поліневропатією

  n =25

  (до лікування)

  хворі  з інтоксикаційною поліневропатією

  n =25

  (після лікування)

  дистальна форма ураження

  дистальна форма ураження

  амплітуда М-відповіді

  (мВ)

  норма (3-4 мВ)

  n.Peroneus

  2,1±0,9*

  n.Tibialis

  1,9±0,8*

  n.Peroneus:

  3,9±0,8**

  n.Tibialis

  2,9±0,7*

  швидкість проведення імпульсу по моторному волокну (СШП) (норма 55-60 м\с)

  n.Peroneus

  36,8±1,5 м/с

  n.Tibialis

  41,9±1,9* м/с

  n.Peroneus

  41,9±1,9 м/с

   

  n.Tibialis

  43,1±2,3 м/с

  резидуальна латентність (мс)

  (норма 2 мс)

  n.Peroneus:

  1,02±0,9

  n.Tibialis

  2,34±1,01*

  n.Peroneus

  3,6±0,8**

  n.Tibialis

  4,5±0,8*

  Часова дисперсія

  Тип ураження волокна

  Не порушена

  сегментарна демієлінізація

  Не порушена

  сегментарна демієлінізація

  Примітка: достовірність різниці між групами  * р<0,05; **p>0,05

         

   

   

  Табл.№2.

  Результати дослідження методом стимуляційної електронейроміографії хворих з діабетичною  полінейропатією до, та після лікування інфузійними середниками виробництва фірми ЮРІЯ-ФАРМ.

   

   

  групи обстежених хворих n=30

  параметри  і показники стимуляційної  ЕНМГ

  розподіл хворих

   

  хворі  з інтоксикаційною полінейропатією

  n =30

  (до лікування)

  хворі  з інтоксикаційною полінейропатією

  n =30

  (після лікування)

  дистальна форма ураження

  дистальна форма ураження

  амплітуда М-відповіді

  (мВ)

  норма (3-4 мВ)

  n.Peroneus

  2,1±0,9*

  n.Tibialis

  1,9±0,8*

  n.Peroneus:

  3,9±0,8**

  n.Tibialis

  2,9±0,7*

  швидкість проведення імпульсу по моторному волокну (СШП) (норма 55-60 м\с)

  n.Peroneus

  36,8±1,5 м/с

  n.Tibialis

  41,9±1,9* м/с

  n.Peroneus

  41,9±1,9 м/с

   

  n.Tibialis

  43,1±2,3 м/с

  резидуальна латентність (мс)

  (норма 2 мс)

  n.Peroneus:

  1,02±0,9

  n.Tibialis

  2,34±1,01*

  n.Peroneus

  3,6±0,8**

  n.Tibialis

  4,5±0,8*

  Часова дисперсія

  Тип ураження волокна

  Не порушена

  (сегментарна демієлінізація)

  Не порушена

  (сегментарна демієлінізація)

  Примітка: достовірність різниці між групами  * р<0,05; **p>0,05

   

  Результати дослідження.

  Враховуючи дані нейрофізіологічного дослідження, що приведені у таблиці №1, 2 виявлено вірогідне позитивне вирівнювання показників швидкості проведення по моторному волокну, резидуальної латентності, амплітуди М-відповіді у порівнянні з нормативними після проведеного лікування інфузійними середниками (згідно вищезгаданої запропонованої схеми) групи хворих з інтоксикаційними полінейропатіми та енцефалопатіями і групи хворих з діабетичними полінейропатіями та ангіопатіями.

  Клінічно у даної категорії хворих з діабетичними полінейропатіями та ангіопатіями через 12 днів після запропонованої схеми лікування стан покращився, у хворих знизились скарги на парестезії і болі в гомілках ніг, з’явилася сила, покращилася хода. У групі хворих з інтоксикаційними полінейропатіями та енцефалопатіями після 12 днів курсу вищезгаданої схеми лікування виникло загальне покращення з появою сили в нижніх кінцівках, відновлення больової і тактильної чутливості, зниженню болю в ногах, покращення ходи. У групі хворих з люмбоішиалгіями, стан покращився, у вигляді зменшення больового синдрому покращення функції ходи і руху хребта.    

  Результати дослідження клінічного стану хворих згідно опитувальних шкал приведені у таблиці №3. 

   

   

  Таблиця №3.

  Шкала з результатами стану хворих з інтоксикаційними та діабетичними полінейропатіями до лікування інфузійними середниками (схема лікування вказана в матеріалах дослідження).

   

  І. симптоми м’язової слабості

  А. краніальна мускулатура

  кількість балів

  зовнішні м’язи очей

  4 бали у 4 хв. З інтоксикаційною поліневроптією до лікування інфузійними середниками

  мімічна мускулатура

  3 бали у 3 хв. З інтоксикаційною поліневропатією  до лікування інфузійними середниками

  язик

  -

  гортань і глотка

  -

  Б. кінцівки

  плечовий пояс і верхні кінцівки

  4 бали  хв. з інтоксикаційною  полі невропатією; 4 бали у хворих з діабетичною поліневропатією

  кисті

  -

  сідниці і стегна

  3 бали у 3 хв. з інтоксикаційною поліневропатією

  гомілки

  6 балів у 6 хв. діабетичною поліневропатією

  ІІ. Порушення чутливості

  А.негативні симптоми

  затруднення при ідентифікації предметів, що поміщені в рот

   

  2 бали у 2 хворих у інтоксикаційною поліневропатією

  3 бали у 3 хворих з діабетичною поліневропатією

  В. позитивні симптоми

  відчуття оніміння заморожування, анестезія, поколювання будь-де

  7 балів у 7 хворих з діабетичною поліневропатією

  10 балів у 10 хворих з інтоксикаційною поліневропатією

  біль – пекуча, глибинна тупа, болючість будь-якої локалізації

  8 балів у 8 хворих з діабетичною поліневропатію; 12 балів у 12 хворих з інтоксикаційною поліневропатією

  ІІІ. Вегетативні симптоми

  постуральна гіпотензія

  8 балів у 8 хворих з діабетичною поліневропатією; 12 балів у 12 хворих з інтоксикаційною полі невропатією.

  імпотенція у мужчин

  2 бали у 2 хвоих з алкогольною полі невропатією; 3 бали у 3 хворих з діабетичною поліневропатією

  порушення сечопуску

  5 балів у хворих з  інтоксикаційною поліневропатією.

  нічна діарея

  4 бали у 4 хворих з діабетичною поліневропатією

  висновок

  * 1 бал за кожний позитивний симптом у кожного хворого.

  57 бали – інтоксикаційна полі- невропатія;

  43 бали -  діабетична полі- невропатія

   

   

  Табл. №4.

  Шкала з результатами стану хворих з інтоксикаційними та діабетичними полінейропатіями  після застосування  інфузійних середників (схема лікування вказана в матеріалах дослідження).

   

  І. симптоми м’язової слабості

  А. краніальна мускулатура

  кількість балів

  зовнішні м’язи очей

  2 бали у 4 хв. З інтоксикаційною поліневроптією після лікування інфузійними середниками

  мімічна мускулатура

  3 бали у 3 хв. З інтоксикаційною поліневропатією  після лікування інфузійними середниками

  язик

  -

  гортань і глотка

  -

  Б. кінцівки

  плечовий пояс і верхні кінцівки

  2 бали  хв. з інтоксикаційною  полі невропатією; 3 бали у хворих з діабетичною поліневропатією

  кисті

  -

  сідниці і стегна

  2 бали у 2 хв. з інтоксикаційною поліневропатією

  гомілки

  3 балів у 3 хв. діабетичною поліневропатією

  ІІ. Порушення чутливості

  А.негативні симптоми

  затруднення при ідентифікації предметів, що поміщені в рот

   

  1 бали у 1 хворих у інтоксикаційною поліневропатією

  2 бали у 2 хворих з діабетичною поліневропатією

  В. позитивні симптоми

  відчуття оніміння заморожування, анестезія, поколювання будь-де

  5 балів у 5 хворих з діабетичною поліневропатією

  5 балів у 5 хворих з інтоксикаційною поліневропатією

  біль – пекуча, глибинна тупа, болючість будь-якої локалізації

  9 балів у 9 хворих з діабетичною поліневропатію; 7 балів у 7 хворих з інтоксикаційною поліневропатією

  ІІІ. Вегетативні симптоми

  постуральна гіпотензія

  3 балів у 3 хворих з діабетичною поліневропатією; 9 балів у 9 хворих з інтоксикаційною полі невропатією.

  імпотенція у мужчин

  2 бали у 2 хворих з алкогольною полі невропатією; 3 бали у 3 хворих з діабетичною поліневропатією

  порушення сечопуску

  5 балів у хворих з  інтоксикаційною поліневропатією.

  нічна діарея

  4 бали у 4 хворих з діабетичною поліневропатією

  висновок

  * 1 бал за кожний позитивний симптом у кожного хворого.

   48 балів у хворих з інтоксикаційними полінейропатіями

  32 - бали у хворих з діабетичними поліневропатіями

   

  При порівнюванні термінів отримання клінічного покращення (згідно табл. №2,3) спостерігається зниження бальної загальної бальної оцінки з 57 балів до лікування у хворих  з інтоксикаційними поліневропатіями та енцефалопатіями  - до 48 балів після лікування з застосуванням інфузійних середників виробництва фірми ЮРІЯ-ФАРМ. Кількість балів суттєво знизилося у  групі хворих з діабетичними поліневропатіями та ангіопатіями з 43 балів до 32 балів після проведеного курсу лікування з залученням інфузійних форм препаратів запропонованої вище схеми виробництва фірми ЮРІЯ-ФАРМ.

   

  Висновок:

  1. Застосування патогенетичного лікування хворих з різними формами захворювань периферійної нервової системи з залученням інфузійних середників фірми ЮРІЯ-ФАРМ на фоні стандартної схеми лікування виявило позитивні результати у вигляді покращення стану і рівня нейрофізіологічних показників.
  2. Необхідне подальше спостереження за станом хворих з інтоксикаційними енцефалопатіями та полінейропатіями, діабетичними ангіопатіями та полінейропатіями, вертеброгенним ураженнями периферійної нервової системи, які застосовували в схемі лікування інфузійні середники і стан яких в подільшому покращувався.
  3. Враховуючи економічно доступні інфузійні форми перепаратів фірми  ЮРІЯ-ФАРМ і можливість широкого їх застосування, важливим залишається факт доступності і ефективності даних форм вітчизняних препаратів, що залишається суттєво важливим для різних соціальних груп хворих.

  Джерела літератури.

   

  1. Аметов А.С., Стоков И.А. Самигуллин Р.Р. Антиоксидантная терапия диабетической полиневропатии \\ Русский  медицынский журнал. – 2005. т.13. - №6 – С.339- 343.
  2. Крыжановский Г.Н. Центральные механизмы патологической боли \\ Журн. Неврологии и психиатрии. – 1999. - №12. – С.4-7.
  3. Гехт Б.М., Меркулова Д.Н., Мерк улов Ю.А., Головкин И.С. Рудниченко В.А. Актуальные вопросы клиники, диагностики и лечения полиневропатий \\  Российский медицинский журнал. – 2003. - №3. – С.39-42.
  4. Гнездицкий В.В. Вызванные потенциалы мозга в клиической практике – Москва «Медпресс-информ». – 2003. – 245 с.
  5. Левин О.С. Полиневропатии \\ Клиническое руководство. – Медицинское информациооное агенство МИА. – 2006. – 491 с.
  6. Николаев С.Г. Практикум по клинической электромиографии – Иваново: Иван. Гос. Мед. Академия, - 2003 – 264 с.
  7. Одинак М.М. Котельников Е.Б.  Шустов С.Б. Вызванные кожные вегетативные потенциалы \\ Методические указания. - Санкт-Петербург, Иваново. – 1999. - 47 С.
  8. Самосюк И.З. Чухрав Н.В., Самосюк Н.И., Чухраева Е.Н. Болевые синдромы \\ клиника, диагностика, низкоинтенсивная резонансная физиотерапия и медикаментозное лечение. – Киев. – 2007. – 280 с.
  9. Ametov A.S. Barinov A.Dyck P.J. et. Al. The sensory symptoms of diabetic polyneuropathy are improved with?- lipoicacid // Diabetes Care – 2003 – Vol.26 –P.770-776.
  10. Dyck P.J.B., Dyck P.J. Diabetic polyneuropathy \\ In Book: Diabetic neuropathy. 2nd ed., Eds: Dyck P.J. Thomas P.K. Diabetic neuropathy – W.B. Saunders company – 1999 – P.279- 295.
  11. Melzak R., Wall P.D. The Challenge of pain. – New York: Penguin books, 1988. – 198 p.
  12. Vinic A., Pittenger G. Stansberry K et al. Neurotrophic factor \\ In Textbook of diabetic neuropathy. Eds Gries F.A. Cameron N.E. Low P.A. Ziegler В – Thieme – 2003 – P.129- 148.

   

  Резюме.

  Досліджується позитивний вплив інфузійної терапії на фоні стандартного лікування у 50 хворих з різними формами захворювань периферійної нервової системи, зокрема у хворих з інтоксикаційними полінейропатіями та енцефалопатіями і діабетичними поліневропатіями та супутніми ангіопатіями. Виявлено динамічне покращення стану хворих, яке зафіксоване завдяки нейрофізіологічним показниками стану периферійної нервової системи, що отримували інфузійні середники. Позитивний ефект від отриманого застосування інфузійних середників підтверджений даними опитувальних шкал.

   

   

  Патогенетические аспекти стратегии лечения и диагностики  инфузионными препаратами заболеваний периферической нервной системы

  к.мед.н. асистент Олексюк-Нехамес А.Г.

  кафедра невропатологи и  нейрохирургии ФПО

  Львовьский  национальний медицинский  університет им. Данила Галицкого

  Резюме.

  Проводиться исследование влияния инфузионной терапии на фоне стандартного лечения у 50 больных с разными формами заболеваний периферической нервной системы у больных с интоксикационными полинейропатиями и енцефалопатиями, диабетическими дистальными мото-сенсорными полинейропатиями и ангиопатиями. Отмечено и достоверно доказано позитивное влияние на общее состояние, клинические и нейрофизиологические показатели у  пациентов с данными заболеваниями инфузионных препаратов. Указано необходимость назначения инфузионных форм препаратов с целью  более глубокого достижения клинического ефекта  для данной группы больных. 

   

  Pathogenetic aspects of diagnosis and treatment strategies for the infusion therapy of diseases of the peripheral nervous system

   

  of k.m.n. asistent Oleksyuk-Nekhames A.G.

  department of neuropathology and neuro-surgery

  of Lvovskiy nacionalniy medical university the name of Daniel Galickogo

   

  To be conducted research of influencing infusion therapy on a background of standard treatment for 50 ill with the miscellaneous forms  of diseases of a peripheric nervous system for ill with toxic polyneuropathies and encefalopaty, diabetic polyneuropathies and angyopaty. The positive influencing on a condition of the patients with the data by diseases infusion of drugs captured neurofisiology by parameters is remarked.

   

   


  просмотров:4031
  Поделится:
  --
  MalvinaEi11 февраля 2017 12:55
  Самая охуительная игрушка на сегодняшний день! присоединяйся если не полный лох: http://seo-swat.ru//Y17aq
  --
  VerkaEi12 февраля 2017 12:01
  Самая охуительная игрушка на сегодняшний день! присоединяйся если не полный лох: http://seo-swat.ru//Y17aq
  --
  Jamesscolo25 января 2019 12:32
  https://farming-simulator-2011.ru/load/farming_simulator_2019/72
  --
  Bruceulcet25 января 2019 18:30
  https://farming-simulator-2011.ru/load/farming_simulator_2019/72
  --
  MabelNot14 марта 2019 00:31
  https://merc-ocenka.ru/
  --
  Shawnthine23 марта 2019 07:04
  If looking for stretches of water in England then the best place to look is the Lake District. Some of them are interracial singles looking for interracial love and relationships. Simple baubles are a great way to help you feel both classy and beautiful. So research well, finds the best service provider for you, and sees how they can make such a complicated process a really simple one for you. Well, here is the right place for you. Likewise, any elevated stage area can also be used as a practical place for a backdrop. You can also work with a designer to come up with decorative solutions to your new flooring installation too. When installation is done properly, it will last for a very long time, keeping your home beautiful and clean where you need it most. Unless you have experience in construction or specifically working with this type of tiling, you might want to contact a professional contractor to handle the installation. The best way to explore your options is with a certified recessed lighting contractor. Visit site: http://v.ht/yKLc http://v.ht/pj1I http://v.ht/xDab http://v.ht/fUL0 http://v.ht/RmvB http://v.ht/CDcy
  --
  Shawnthine23 марта 2019 18:17
  You trot off to another piano shop to get some more advice and to compare prices. This guitar brings out the bass of the rhythm and electric bass guitars are beginning to be more popular. It finds out whether the learning went as planned, and it may also uncover any obstacles that may have emerged, then, by making revisions, adjustments and corrections as needed, insures the success of the next presentation. And then, try to tap a song. It uses your keyboard and mouse to create song with multiple instruments (guitar, bass, drums and so on), even if you don't know music theory. You will see a virtual keyboard on your display screen. The Roland digital piano is built with quality and produces nice piano tones, especially around the centre of the keyboard. You enter your local piano shop and are confronted with lots of digital pianos, different styles, colours, shapes. Visit site: http://v.ht/yKLc http://v.ht/pj1I http://v.ht/xDab http://v.ht/fUL0 http://v.ht/RmvB http://v.ht/CDcy
  --
  Shawnthine24 марта 2019 15:58
  Ask yourself if you are the kind of person who thrives on challenges. A person living with his family may be leading an exile life. Potentially you could get offered proof reading or article writing jobs that pay more. Find yours. Spend more time in it. You can also refer to internet websites to find useful information on playing piano. Tears in Heaven is the perfect slow pop piece to showcase how the classical guitar can cross genres into the world of pop music. Blackbird В– by the Beatles - This is a perfect piece for a beginner to learn. Yesterday В– Another piece by the Beatles and arguably one of the most beautiful melodies ever written. It is quite possibly the best piece of guitar music ever written. Just because you play classical guitar doesnt mean you have to limit yourself to hundred year old music! If you have a monetary concern with high-speed access then down grade to dial-up (gasp). This has been created by GSA Content Generator DEMO! Visit site: http://v.ht/yKLc http://v.ht/pj1I http://v.ht/xDab http://v.ht/fUL0 http://v.ht/RmvB http://v.ht/CDcy
  --
  rfavTotСегодня, 21:08
  Уважаемые Коллеги и Партнёры, ООО "Дальневосточная торгово-экономическая компания" оказывает помощь в прохождении процедуры таможенной очистки товаров прибывающих на регионы России из Китая,Тайваня, Японии,Кореи,Таиланда, США, Индии, Сингапура, Малайзии, Индонезии, Европы. Благодаря многолетнему опыту, наших сотрудников, тесному взаимодействию с различными отделами и подразделениями контролирующих органов, мы обеспечим оперативное таможенное оформление с минимальными временными и материальными издержками. Наши специалисты отслеживают изменения российского законодательства, в частности Таможенного кодекса, особенности его применения (прецеденты на местах), в совершенстве знают правила оформления любых категорий товаров в соответствии с действующими режимами, что дает возможность профессионально и быстро принимать решения, мгновенно реагировать в любых ситуациях. Консультационные услуги: - Консультации по составлению внешнеторговых контрактов; - Подготовка документации для проведения процедур таможенного оформления товаров; - Получение разрешительных документов при ввозе иностранных товаров на территорию РФ; - Подбор кодов ТН ВЭД; - Расчёт таможенных платежей за поставляемые товары. Услуги поставщика: - Согласование основных параметров сделки: сроки доставки и стоимость товаров на Вашем складе; - Заключение контрактов с Вашим инопартнёром; - Проведение оплаты Вашему инопартнёру за отгруженный товар; - Проведение растаможки товаров; - Бухгалтерское сопровождение. Для расчёта стоимости поставки товара присылайте запрос на эл.почту
  Ваше Имя:
  Ваш E-Mail:
  Введите код: