• Главная
 • Новости
 • Форум неврологов
 • Образование
 • Специалисту
 • Пациенту
 • Где лечится
 • Вопрос неврологу

 • Опрос на сайте
  Насколько актуальная управляемая краниогипотермия при инсульте?
  Актуальна, при наличии аппарата для управляемой краниогипотермии
  Актуальна, мы ее уже используем
  Без нее справляемся и справляться будем
  Я не знаю, что это такое

  Видео
  АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕИспользуйте свой логин и пароль
  Неврологический портал » Приказы МОЗ Украины в области неврологии » ПОЛОЖЕННЯ про головного дитячого невролога Міністерства охорони здоров'я України

  ПОЛОЖЕННЯ про головного дитячого невролога Міністерства охорони здоров'я України

  Приказы МОЗ Украины в области неврологии
  ЗАТВЕРДЖЕНО
  наказом Міністерства охорони здоров'я України
  від 11 жовтня 1993 р. N 214  ПОЛОЖЕННЯ
  про головного дитячого невролога Міністерства охорони здоров'я України
  1. Головним позаштатним дитячим неврологом МОЗ України призначається спеціаліст, який володіє високою теоретичною та практичною підготовкою по дитячій неврології, достатніми знаннями з суміжних спеціальностей, бере активну участь у науковій та практичній роботі, в підготовці і підвищенні кваліфікації лікарів та середніх медичних працівників з своєї спеціальності.
  2. Призначення і звільнення головного спеціаліста проводиться Міністерством охорони здоров'я України.
  3. Основним завданням головного позаштатного дитячого невролога є: розробка і проведення заходів, спрямованих на профілактику захворювань нервової системи у дітей, виявлення їх ранніх стадій, удосконалення ефективності медичної допомоги хворим дітям в амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних умовах; впровадження в практику лікувально-профілактичних установ нових методів діагностики і лікування хворих дітей; раціональне та ефективне використання матеріальних ресурсів охорони здоров'я.
  Виконання цих завдань має бути спрямоване на зміцнення здоров'я, зниження захворюваності, інвалідизації і смертності серед дитячого населення.
  4. Головний позаштатний дитячий невролог безпосередньо підпорядковується керівництву Головного управління організації медичної допомоги дітям і матерям МОЗ України.
  5. У своїй діяльності головний спеціаліст керується Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, даним Положенням, а також нормативними актами МОЗ України та чинним законодавством.
  6. Відповідно до завдань, викладених в п. 3, на позаштатного головного дитячого невролога покладається:
  6.1. Участь в розробці комплексних планів охорони здоров'я та планів розвитку і удосконалення дитячої неврологічної служби.
  6.2. Вивчення здоров'я населення, стану і якості медичної допомоги дітям з неврологічною патологією, в т. ч. диспансеризації, шляхом систематичної особистої перевірки лікувально-профілактичних установ, заповнення первинної медичної документації і достовірності статистичної звітності, а також залучення до цієї роботи співробітників науково-дослідних і медичних інститутів, лікувально-профілактичних установ.
  6.3. Аналіз статистичної інформації, яку одержує МОЗ України по дитячій неврологічній службі і використання цих даних в роботі щодо удосконалення організації лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню.
  6.4. Організація лікувально-консультативної допомоги дитячим лікувально-профілактичним установам.
  6.5. Відповідальність за впровадження в практику нових методів профілактики, діагностики та лікування захворювань нервової системи у дітей, а також нових форм і методів роботи.
  6.6. Участь в розробці перспективних планів післядипломного підвищення кваліфікації лікарів і середніх медичних працівників на циклах загального та тематичного удосконалення, в клінічній ординатурі.
  6.7. Вивчення потреби лікувально-профілактичних установ в сучасній апаратурі, устаткуванні, медикаментах. Участь в складанні річних замовлень на них, а також контроль за раціональним їх використанням.
  6.8. Участь з керівництвом Головного управління організації медичної допомоги дітям і матерям МОЗ України у постановці перед науково-дослідними інститутами, медичними вузами актуальних питань по дитячій неврології для їх розробки.
  6.9. Вивчення причин, що зумовлюють скарги населення на рівень організації і якість медичної допомоги і прийняття відповідних заходів.
  7. Позаштатному головному дитячому неврологу МОЗ України надається право:
  7.1. Брати участь у перевірках роботи лікувально-профілактичних установ та дитячих неврологічних клінік і вносити пропозиції щодо удосконалення їх роботи.
  7.2. Контролювати діяльність головних позаштатних дитячих неврологів органів охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.
  7.3. Вносити на розгляд керівництва МОЗ України і органів охорони здоров'я пропозиції, спрямовані на удосконалення організації та підвищення рівня спеціалізованої неврологічної допомоги дитячому населенню; ефективне використання їх матеріально-технічних ресурсів; заохочення дитячих неврологів або притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
  8. Позаштатний головний дитячий невролог, з дозволу керівництва, має право проводити наради дитячих неврологів, запрошувати на них наукові медичні товариства.
  9. Оплата праці проводиться на контрактній основі з бюджету МОЗ України.

  просмотров:2077
  Поделится:
  Ваше Имя:
  Ваш E-Mail:
  Введите код: