• Главная
 • Новости
 • Форум неврологов
 • Образование
 • Специалисту
 • Пациенту
 • Где лечится
 • Вопрос неврологу

 • Опрос на сайте
  Насколько актуальная управляемая краниогипотермия при инсульте?
  Актуальна, при наличии аппарата для управляемой краниогипотермии
  Актуальна, мы ее уже используем
  Без нее справляемся и справляться будем
  Я не знаю, что это такое

  Видео
  АВТОРИЗАЦИЯ НА САЙТЕИспользуйте свой логин и пароль
  Неврологический портал » Приказы МОЗ Украины в области неврологии » НАКАЗ N 214 11.10.1993 Про удосконалення неврологічної допомоги дітям в Україні

  НАКАЗ N 214 11.10.1993 Про удосконалення неврологічної допомоги дітям в Україні

  Приказы МОЗ Украины в области неврологии
  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
  НАКАЗ
  N 214 11.10.1993
  м.Київ
  Про удосконалення неврологічної допомоги дітям в Україні  Із змінами і доповненнями, внесеними наказом
  Міністерства охорони здоров'я України
  від 16 серпня 1996 року N 266
  У системі лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на профілактику захворювань, інвалідизації дітей, дитячій неврологічній службі надається пріоритетне значення.

  Поширеність органічних уражень нервової системи у дітей залишається на високому рівні, збільшується кількість дітей-інвалідів, у яких інвалідність виникла внаслідок уражень нервової системи. Показник захворюваності дітей віком від 0 до 14 років хворобами нервової системи не має тенденції до зниження.

  У структурі неврологічних хвороб переважають перинатально обумовлені ушкодження нервової системи, дитячий церебральний параліч, епілепсія та епілептичний синдром, інфекційні хвороби нервової системи, наслідки постнатальної черепно-мозкової травми, спадкові хвороби нервової системи, хвороби обміну з ураженням нервової системи. В 75 % випадків початок неврологічної патології співпадає з перинатальним періодом. Майже 60 % серед дітей-інвалідів з дитинства становлять діти з ураженням нервової системи.

  Медична профілактика народження дітей з вадами розвитку нервової системи в областях проводиться недостатньо (масові скринінги вагітних: ультразвуковий, альфа-фетопротеїн, медико-генетичне обстеження, атравматичне ведення пологів, рання, з моменту народження профілактика та лікування гіпоксично-травматичних ушкоджень нервової системи новонароджених в пологових будинках).

  Медичну допомогу дітям з неврологічною патологією надають 600 дитячих неврологів. Більшість їх працює в обласних центрах. В районах, невеликих містах дитячих неврологів практично немає. Стаціонарна допомога здійснюється в 25 обласних лікарнях, 11 міських дитячих неврологічних відділеннях. Забезпеченість дитячими неврологічними ліжками становить в Україні 1,5 на 10 тис. дитячого населення.

  Як свідчать дані статистичних звітів, дитячі неврологічні ліжка працюють недостатньо, середнє число зайнятості ліжка з року в рік значно нижче нормативного.

  У більшості областей не створені відділення для реабілітації новонароджених та дітей раннього віку з ураженням нервової системи. Амбулаторний етап реабілітації таких хворих налагоджений незадовільно, в основному, через слабку матеріальну базу поліклінік, недостатню оснащеність лікувально-діагностичною апаратурою, неукомплектованість дитячих поліклінік кадрами дитячих неврологів. Амбулаторний етап реабілітації дітей в ЦРЛ практично відсутній. Медикаментозне лікування зводиться до стандартної мінімальної терапії, часто не диференційованої за віком. При діагностиці недостатньо використовуються нейросонографія, ЕЕГ, ЕхоЕГ, РЕГ, ЕМГ. На педіатричних дільницях стан здоров'я немовлят педіатрами часто оцінюється без врахування даних про перебіг вагітності і пологів. Психомоторний розвиток дитини в медичних документах практично не відображається, що свідчить про відсутність настороженості до можливих наслідків перинатальних уражень нервової системи. Як результат цього - пізня діагностика захворювання і неефективна реабілітація.

  Потребує подальшого удосконалення відновне лікування дітей, які виховуються у спеціалізованих будинках дитини, дитячих дошкільних закладах та школах-інтернатах.

  З метою удосконалення неврологічної допомоги дітям, реалізації Комплексної програми розв'язання проблем інвалідності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.92 р. N 31, наказую :

  1. Затвердити та ввести в дію:

  1.1. Положення про головного дитячого невролога Міністерства охорони здоров'я України (додається).

  1.2. Положення про головного обласного (міського) дитячого невролога (додається).

  1.3. Положення про відділення для дітей віком від 1-го місяця до 3-х років з враженням центральної нервової системи та порушенням психіки (додається).

  1.4. Положення про відділення для дітей віком від 3-х до 14 років з ураженням центральної нервової системи та порушенням функції опорно-рухового апарату (додається).

  1.5. Положення про неврологічний кабінет дитячої поліклініки (додається).

  1.6. Положення про денний стаціонар та стаціонар денного перебування для дітей віком від 3-х до 14 років з ураженням центральної нервової системи та порушенням функції опорно-рухового апарату (додається).

  1.7. Положення про завідуючого відділенням для дітей віком від 1-го місяця до 3-х років з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки і про завідуючого відділенням для дітей віком від 3-х до 14 років з ураженням центральної нервової системи та порушенням функції опорно-рухового апарату (додається).

  1.8. Положення про лікаря - дитячого невролога відділення для дітей віком від 1-го місяця до 3-х років з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки, та відділення для дітей від 3-х до 14 років з ураженням центральної нервової системи та порушенням функції опорно-рухового апарату (додається).

  1.9. Положення про лікаря - дитячого невролога дитячої поліклініки (відділення), додається.

  1.10. Положення про медичну сестру неврологічного кабінету (додається).

  1.11. Положення про нейрофізіологічний діагностичний кабінет (додається).

  2. Директорам НДІ, ректорам інститутів удосконалення лікарів, медичних інститутів зосередити увагу наукових досліджень на пріоритетних напрямках дитячої неврології: перинатально обумовлені ураження нервової системи, дитячий церебральний параліч, епілепсія та судорожні стани, інфекційні та спадково-дегенеративні захворювання нервової системи.

  3. Головному управлінню учбових закладів, кадрів і науки (Бєлан С. М.):

  3.1. Забезпечити післядипломну підготовку спеціалістів з спеціальності "дитяча неврологія" та неонатологів, педіатрів з питань перинатальної та неонатальної неврології в інститутах (факультетах) удосконалення лікарів.

  3.2. Забезпечити підвищення кваліфікації викладачів кафедр неврології медичних інститутів, інститутів (факультетів) удосконалення лікарів згідно з Тимчасовим положенням про підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів, інститутів удосконалення лікарів України, затвердженим наказом МОЗ України від 03.05.93 р. N 95.

  4. Головному управлінню організації медичної допомоги дітям і матерям (Гойда Н. Г.):

  4.1. Організувати протягом 1993 р. на базі дитячої клінічної лікарні N 1 м. Києва Український центр по реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи.

  4.2. Сприяти організації міжрегіональних спеціалізованих науково-практичних центрів дитячої неврології з мм. Донецьку, Дніпропетровську, Львові, Одесі, Сімферополі, Харкові.

  4.3. Постійно контролювати та заслуховувати на колегіях, апаратних нарадах хід виконання Комплексної програми розв'язання проблем інвалідності, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.92 року N 31.

  5. Українському об'єднанню "Укрфармація" (Клімов О. І.) вжити заходів до забезпечення дітей з патологією нервової системи протисудорожними, ноотропними, антиконвульсивними, вазоактивними, антихолінестеразними та препаратами, які покращують мозковий кровообіг.

  6. Державному українському об'єднанню "Політехмед" (Девко В. Ф.) вжити заходів до пріоритетного забезпечення діагностичною та лікувальною апаратурою дитячої неврологічної служби країни.

  Пропоную:

  1. Завідуючому відділом охорони здоров'я Ради міністрів Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій вжити заходів до виконання даного наказу, для чого:

  1.1. З метою організації неврологічної допомоги дітям та координації заходів профілактики неврологічних захворювань, інвалідизації та зниження дитячої смертності внаслідок неврологічної патології встановити у штаті управлінь охорони здоров'я посаду головного обласного (міського) дитячого невролога.

  1.2. В обласних центрах та містах з населенням 25 тис. і більше для ранньої реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи:

  1.2.1. Організувати відділення для дітей віком від 1-го місяця до 3-х років з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки на 30 - 60 ліжок. Передбачити в даному відділенні ліжка денного перебування.

  1.2.2. Організувати відділення для дітей віком від 3-х до 14 років з ураженням центральної нервової системи та порушенням функції опорно-рухового апарату на 30 - 60 ліжок. Передбачити в даному відділені ліжка денного перебування.

  1.2.3. Організувати при дитячих поліклініках денні стаціонари для реабілітації дітей віком від 3-х до 14 років з враженням центральної нервової системи та порушенням функції опорно-рухового апарату.

  1.2.4. Для організації своєчасної неврологічної допомоги новонародженим та дітям віком до 1-го місяця у педіатричних відділеннях для новонароджених та педіатричних відділеннях для недоношених встановлюється одна посада дитячого лікаря-невролога на 30 ліжок. Лікар - дитячий невролог педіатричних відділень для новонароджених та недоношених забезпечує консультації новонароджених у пологових будинках.

  1.2.5. Організувати у складі відділень функціональної діагностики (міських та обласних лікарень) нейрофізіологічні діагностичні кабінети. Передбачити їх оснащення згідно з Положенням.

  1.3. Передбачити максимальне забезпечення необхідним медичним обладнанням та медикаментами відділень для дітей з ураженням центральної нервової системи та психіки, центральної нервової системи і порушенням функції опорно-рухового апарату, а також денних стаціонарів.

  1.4. Прийняти до керівництва такі штатні нормативи:

  1.4.1. Для організації прийому дітей, в т. ч. дітей-інвалідів, в міських дитячих поліклініках, надання їм допомоги вдома, в дитячих дошкільних закладах і школах встановлюється 0,4 посади дитячого лікаря-невропатолога на 10 тис. дитячого населення. Забезпечити відповідне укомплектування штатів.

  (підпункт 1.4.1 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.96 р. N 266)

  1.4.2. Для організації своєчасної неврологічної допомоги дітям сільської місцевості встановлюється в штаті ЦРЛ 0,5 посади дитячого лікаря - невролога.

  (підпункт 1.4.2 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.96 р. N 266)

  1.4.3. Навантаження лікаря - дитячого невролога амбулаторного прийому планується з розрахунку п'ять хворих на 1 годину.

  (підпункт 1.4.3 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.96 р. N 266)

  1.4.4. Посади медичних сестер встановлюються із розрахунку 1 посада медичної сестри на 2 посади дитячого лікаря-невропатолога амбулаторного прийому.

  (підпункт 1.4.4 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.96 р. N 266)

  1.4.5. Посади санітарок кабінету дитячого невролога амбулаторного прийому встановлюються із розрахунку 1 посада на 3 посади дитячого лікаря - невролога.

  Посади медичного персоналу відділень для дітей з ураженням центральної нервової системи та психіки, ураженням центральної нервової системи та порушенням функції опорно-рухового апарату встановлюються:

  1.4.6. Посади дитячих лікарів - неврологів - із розрахунку 1 посада на 20 ліжок.

  (підпункт 1.4.6 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.96 р. N 266)

  1.4.7. Підпункт 1.4.7 пункту 1.4 вилучено

  (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.96 р. N 266)

  1.4.8. Посада дитячого лікаря - травматолога-ортопеда - із розрахунку 1 посада на 60 ліжок.

  1.4.9. Посада лікаря ЛФК - із розрахунку 1 посада на 300 ліжок.

  (підпункт 1.4.9 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.96 р. N 266)

  1.4.10. Посада лікаря-рефлексотерапевта - із розрахунку 1 посада на 60 ліжок.

  1.4.11. Посада завідуючого відділенням - із розрахунку 1 посада на 40 ліжок.

  (підпункт 1.4.11 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.96 р. N 266)

  1.4.12. Посади медичних сестер - із розрахунку 1 цілодобовий пост на 20 ліжок.

  (підпункт 1.4.12 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.96 р. N 266)

  1.4.13. Посада старшої медичної сестри відділення - із розрахунку 1 посада на 40 ліжок.

  (підпункт 1.4.13 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.96 р. N 266)

  1.4.14. Посади медичних сестер процедурних кабінетів відділень із розрахунку 1 посада на 50 ліжок.

  (підпункт 1.4.14 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.96 р. N 266)

  1.4.15. Посади медичних сестер для організації індивідуального догляду за тяжко хворими додатково встановлюються із розрахунку 1 посада на 50 ліжок.

  (підпункт 1.4.15 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.96 р. N 266)

  1.4.16. Посади молодших сестер по догляду за хворими або санітарок (палатних) встановлюються із розрахунку 1 цілодобовий пост на 25 ліжок.

  (підпункт 1.4.16 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.96 р. N 266)

  1.4.17. Посади санітарок-буфетниць - із розрахунку 1 посада на 30 ліжок.

  1.4.18. Посади санітарок-прибиральниць - із розрахунку 1 посада на 50 ліжок.

  (підпункт 1.4.18 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.96 р. N 266)

  1.4.19. Посади сестер-господарок встановлюються із розрахунку 1 посада на 40 ліжок.

  (абзац перший підпункту 1.4.19 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.96 р. N 266)

  Посади педагогічного персоналу відділень для, дітей з ураженням центральної нервової системи та психіки, ураженням центральної нервової системи та порушенням функції опорно-рухового апарату встановлюються:

  1.4.20. Підпункт 1.4.20 пункту 1.4 вилучено

  (згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.96 р. N 266)

  1.4.21. Посади логопедів - із розрахунку 1 посада на 30 дітей.

  1.4.22. Посади психологів - із розрахунку 1 посада на 60 ліжок.

  (підпункт 1.4.22 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.96 р. N 266)

  1.4.23. Посади інструкторів з лікувальної фізкультури - в штаті фізіотерапевтичного відділення із розрахунку 1 посада на відділення.

  (підпункт 1.4.23 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.96 р. N 266)

  1.4.24. Посади медичних сестер по масажу встановлюються в штаті фізіотерапевтичного відділення - із розрахунку 1 посада на відділення.

  (підпункт 1.4.24 пункту 1.4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.96 р. N 266)

  1.5. Потужність денних стаціонарів при амбулаторно-поліклінічних закладах та стаціонарів денного перебування при стаціонарних відділеннях визначається в кожному конкретному випадку в залежності від місцевих потреб (5 - 30) ліжок.

  1.6. Необхідна кількість посад медичного персоналу денного стаціонару визначається за штатним нормативом, передбаченим для відповідного профілю відділення. В амбулаторно-поліклінічних закладах питання про штати денного стаціонару вирішується в залежності від обсягу роботи в кожному конкретному випадку.

  1.7. З метою оптимізації ліжкового фонду та урахування його перепрофілізації дитячі неврологічні ліжка плануються із розрахунку 2,6 ліжка на 10 тис. дитячого населення.

  1.8. Для забезпечення дітей з ураженням нервової системи, дітей-інвалідів своєчасною кваліфікованою неврологічною допомогою у зв'язку з підвищеним психоемоційним навантаженням лікарям-неврологам, які ведуть амбулаторний прийом, встановлюються надбавки за напруженість у роботі в розмірі не менше 30 % схемного посадового окладу.

  1.9. Забезпечити диспансерний огляд лікарями - дитячими неврологами такий контингент дітей віком: 1 - 3 міс., 1 рік, 5 - 6 років, інші вікові групи дітей оглядаються неврологом за рекомендацією педіатра або іншого спеціаліста.

  1.10. З метою забезпечення етапності в реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи, в т. ч. дітей-інвалідів, використовуються дитячі неврологічні відділення, будинки дитини, місцеві санаторії, денні стаціонари. Передбачити оснащення цих установ комплексним реабілітаційним обладнанням.

  1.11. З метою надання своєчасної спеціалізованої неврологічної допомоги новонародженим та дітям раннього віку:

  1.11.1. Забезпечити обов'язкове проведення профілактичних оглядів всіх новонароджених у пологових будинках (відділеннях) лікарем - дитячим неврологом. При виписці із пологового будинку в обмінній карті новонародженого в обов'язковому порядку вказуються основні неврологічні синдроми, дані нейросонографії, обстежень на вроджені інфекції, ензимопатії. При наявності неврологічних розладів хвора дитина переводиться в педіатричне відділення для новонароджених.

  1.11.2. Передбачити першочергове оснащення пологових будинків (відділень), педіатричних відділень для новонароджених та недоношених, відділень для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням психіки необхідною апаратурою: комплекс реанімаційної апаратури, нейросонографи, апарат для нейрофізіологічного обстеження, устаткування для обстежень на вроджені інфекції та ензимопатії.

  1.11.3. Забезпечити медичну реабілітацію дітей з пре- і перинатально обумовленим органічним ураженням нервової системи на різних етапах відновлювального лікування: педіатричні відділення для новонароджених та недоношених; відділення для дітей з ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки та функції опорно-рухового апарату; денні стаціонари при дитячих поліклініках та стаціонари денного перебування при дитячих лікарнях; республіканські та місцеві санаторії, використовуючи при цьому сучасні методи стимуляції психічних, мовних, рухових функцій, медикаментозні препарати, ортопедичну корекцію, нейропсихологічні і логопедичні прийоми, фізіотерапію, рефлексотерапію, мануальну терапію, методи ЛФК та масажу. Передбачити в них навчання батьків методів реабілітації.

  2. Ректорам Київського інституту удосконалення лікарів (Гирін В. М.), Донецького медичного інституту (Казаков В. М.) розробити методичні рекомендації по діагностиці, лікуванню та реабілітації дітей з перинатально обумовленими органічними ураженнями нервової системи - строк до 01.12.94 р.

  Вважати такими, що не застосовуються на території України, накази МОЗ СРСР:

  1. Від 19.09.84 р. N 1080 "Про заходи щодо подальшого удосконалення неврологічної допомоги населенню країни" в частині надання неврологічної допомоги дітям.

  2. Від 30.10.90 р. N 423 "Про затвердження положень про структурні підрозділи закладів охорони здоров'я по наданню неврологічної допомоги дітям".

  Контроль за виконанням цього наказу покладаю на заступника Міністра Пономаренка В.М.


  Міністр Ю.П.Спіженко

  просмотров:4100
  Поделится: